Emelőgép ügyintéző, emeléstechnika, emelőasztal, emelők szakértője

Emeléstechnika, daru, targonca, emelők, emelőeszköz, emelőberendezés, futómacska, emelőgépek szakértővel, emelőgép ügyintézővel országosan, nagy tapasztalattal

Emelőgépek, önjáró kosaras személyemelő, daruk, raktári emelők, garázsipari emelők, raktári eszközök, amelyek emelést végeznek, ollós emelőasztal, különféle a munkavédelem területén belüli veszélyes munkaeszközök használata során, fontos, hogy tisztában legyen az üzemeltető az emeléstechnikai sajátosságokkal, és, hogy a munkavállalók megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek. Ezért szükségesek például, a különféle ismétlődő, törvényben előírt munkavédelmi oktatások. A mai gyors anyagmozgatás, emelőgép, daru, önjáró kosaras emelő, üzemeltetés megköveteli a megfelelő, jól felkészült szakmai ismeretekkel rendelkező emelőgép szakértő alkalmazását, hiszen ezek a munkaeszközök, használatuk során idővel, megváltoznak, módosulnak emeléstechnikai jellemzőik, működési jellemzőik, ezért szükséges a munkavédelem által előírt, kötelező időszakos emelőgép vizsgálatok (fővizsgálat, szerkezeti vizsgálat (max. 5 évenkénti) biztonsági - biztonságtechnikai vizsgálat) szakszerű elvégeztetése, hiszen az itt feltárt hibák, hiányosságok, mind a balesetek megelőzésében, mind a gép műszaki állapotának, és nem utolsó sorban üzembiztonságának feltétele. Itt érdemes megemlíteni, hogy az üzembiztonság, sok esetben rendkívüli fontossággal is bírhat, hiszen, ha egy gép megáll a termelésben, mind a gyártó, mind az emeléstechnika láncolatában résztvevő többi gép számára jelentős probléma forrásaként, vagyoni kárral is járhat. Jelen pillanatban az emeléstechnikában, jogszabály, rendelet is megfogalmazza, hogy az ember, állat egészségére és testi éppségére, valamint a vagyoni jellegű károkra is figyelemmel kell lennie egy-egy gyártónak az általa forgalmazott gépnél, már a tervezés fázisában is, nemszólva a tanúsítási folyamatról. Mint az előzőekben felvázoltam az emeléstechnika területéhez tartozó jogszabályok, rendeletek ismerete, ma már hozzáértő emeléstechnika szakértőt, emeléstechnikai ügyintéző személyt igényel.

Ki is az emelőgép ügyintéző?

A cég összes emelőgépének üzemben tartói feladatait látja el, írásban kell kijelölni, és megfelelő képesítássel kell rendelkeznie. Az emelőgépekhez vizsgálati tervet készít, gondoskodik az előírt vizsgálatok megszervezéséről, nyílvántartást készít a vizsgálati eredményekről, és elvégezteti a szükséges javításokat, intézkedéseket. Részt vesz az üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatokban, dokumentációk vezetésében. Kötelessége az emelőgép biztonság szem előtt tartásával, adott esetben közvetlen balesetveszély, meghibásodás esetén az emelőgép leállítása.

Valószínűleg már Önnel is fordult elő, hogy összeszorult a gyomra, amint megállt egy autó cége előtt, és kiszállt belőle egy védősisakos, öltönyös munkavédelmi felügyelő. A munkavédelmi bírságok jelen pillanatban 50.000-10.000.000 Ft-ig terjedőek, amit egy-egy ellenőrzés alkalmával elszenvedhet. Ha, pedig munkabaleset, vagy munkavédelmi jellegű hiányosság folytán, esetleg ellenőrzés közben mulasztást tapasztal a munkavédelmi felügyelőség, a bírság kiszabása mellett, utóellenőrzést is tart, melynek során, így is, úgy is meg kell szüntetni a fennálló, általa megállapított, munkavédelem által előírtaknak való nem megfelelőséget. Szüksége van Önnek erre? Gondolja meg jól! Érdemes a tudatlanok, vagy vakmerő emeléstechnika munkavédelmet nem ismerő emelőgépek, emelők üzemeltetői közé tartozni? Legyünk reálisak, sokan az emelőgép, emelőeszköz, földmunkagép, útépítőgép, ipari gépek időszakos kötelező vizsgálatáról nem is tudnak, ami minden veszélyes- és nem veszélyes gépre kötelező!, kockázatértékelésről, sem egyéb fontos munkavédelmi, emeléstechnika területéhez tartozó törvényeknek való megfelelésről pedig, vagy nem is hallottak, vagy felesleges nyűgnek tartják, holott ezek súlyos, esetleg halálos jellegű balesetek okozói is lehetnek. Három fő típusú emelőgép, munkagép, garázsipari emelő, emeléstechnikai üzemeltető vállalkozást különböztethetünk meg a valóságban: az egyik, ahol már jártak a munkavédelmi felügyelők, és már esetlegesen büntettek is, a másik, ahol még nem jártak, de fognak....És a harmadik, akiknek nincs mitől tartaniuk...Tartozzon Ön is a ebbe az utóbbi csoportba, ne habozzon, vegye fel velünk a kapcsolatot. Megkíméljük a gondoktól, ezentúl tartson velünk az emeléstechnika területének két legfontosabb része irányába, a munkavédelem és munkabiztonság felé, az országos munkavédelmi jellegű ipari időszakos vizsgálatokat érintő, szakértő, emeléstechnikai munkavédelmi emelőgép ügyintéző szolgáltatásaink igénybevételével. Legyen szó emelőgép, emelőeszköz, emelőberendezés, bármilyen munkagépek, munkaeszközök, garázsipari emelők, ipari gépek, üzemeltetési kérdésekről, emeléstechnikai teendőivel kapcsolatosan, és egyéb szakterületi kérdésekben is állunk rendelkezésre!

NE FELEDJE, MUNKAVÉDELMI BÍRSÁG NÉLKÜL JOBB AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁNAK IS!

Az emeléstechnika területén cégünk vállalja:

- emelőgépek, daru, autódaru, híddaru, futódaru, rakodódaru, targoncák, emelők, függesztőeszközök, járműemelők, csápos emelők, önjáró kosaras emelő, ollós emelő, emelőasztal, mindenféle, rakodógépek, földmunkagépek (emelőgép üzemmódban pl.), kotrógépek, bobcat, kotró-rakodógépek, emelőhátfal, munkagépek időszakos munkavédelem által előírt vizsgálatait,

- munkavédelmi üzembe helyezés,

- emelőgépek, földmunkagépek, ipari gépes szakértő emeléstechnikai szaktanácsadás,

- különféle emelőeszközök: függesztékek, lemezmegfogó, emelőgerenda időszakos felülvizsgálata, Emelőgép Biztonsági Szabályzatban, és a rájuk vonatkozó szabványokban előírt módokon. Rendelkezünk MOBIL FÜGGESZTÉK- TEHERFELVEVŐ VIZSGÁLÓ HÚZÓPADDAL, amivel, akár a helyszínen is lehetőség van, a különféle munkaeszközök teherpróbás időszakos helyszíni vizsgálatainak elvégzése,

- ha Ön ügyfelünk, emlékeznie sem kell emeléstechnikai feladataival kapcsolatos vizsgálatok végrehajtásának időpontjaira, amennyiben igényt tart rá, mi vezetjük, és automatikusan jelentkezünk a következő vizsgálat esedékességének időpontjában, és végrehajtjuk azokat.