Rámpakiegyenlítő, emelőberendezések, teherfelvevők, emelőszerkezetek időszakos vizsgálata

Rámpakiegyenlítő, emelőberendezések, teherfelvevő, emelőszerkezetek időszakos vizsgálata országosan szakértővel

Emelőberendezés emelőszerkezetek időszakos vizsgálat

Ezek az emeléstechnika területéhez tartozó gépek, általában 2 véghelyzet között a terhet függőlegesen mozgatják. Ilyenek a különféle emelőasztalok, villlamos emelődobok, szintkülönbség kiegyenlítő rámpák, vagy másnéven rámpakiegyenlítők, felrakógépek, stb.

Ami ezek közül talán a leginkább kakukktojás emeléstechnikai szempontból a rámpakiegyenlítő, vagy másnéven szintkülönbség kiegyenlítő. Ezek az emelőberendezések a terhet nem emelik, hanem saját teherfelvevő eszközüket hozzák gyakorlatilag munkahelyzetbe. Teheremelést nem végeznek, sőt tilos a teher segítségükkel történő emelése, tehát "nem egészen" emelőgépek, de azonban a jelenleg érvényes 47/1999 GM rendelet, másnéven Emelőgép Biztonsági Szabályzat (lsd. lejjebb 2.19. pont), továbbra is megnevezi a szintkülönbség rámpakiegyenlítőt az emelőberendezések közt, ezért (hasonlóan a gépi hajtású targoncákhoz, vagy az emelőasztalokhoz, amik szintén emelőberendezések), ezért hatálya alá esnek, tehát ezeket a munkaeszközöket is szükséges fővizsgálatnak, szerkezeti vizsgálatnak, és max. 5 évenkénti időszakos biztonsági vizsgálatnak alávetni, valamint munkavédelmi szempontból üzembe helyezni. A szintkiegyenlítő rámpáknál, mint ahogyan a többi emelőberendezés fajtánál is, nyilvánvaló a jogszabályalkotó azon törekvése, hogy legyen egyfajta kontroll az üzemeltetők felé gépeik aktuális állapotát illetően, megelőzendőn a balesetekhez vezető meghibásodásokat, mivel a szintkülönbség kiegyenlítő rámpa, mind hidraulikus rendszerében, mind vázszerkezetében jelentős terheléseket vehet fel működése során, és több üzemeltetőnél is előfordultak túlterhelésből, karbantartási hiányosságokból eredő törések, géphibák. Hidraulikus szempontból, főleg akkor érdekes pl. ez az emelőberendezés, ha meghibásodott, vagy szakszerűtlenül átalakították esetleg javították, ezért ellenőrizzük az időszakos emelőberendezés vizsgálatok során pl. az ún. úszóhelyzet korrekt működését a rámpa esetében.

Megjegyzendő, hogy az 5 évenkénti biztonsági felülvizsgálat, akár veszélyes gépnek, akár nem veszélyes gépnek tekintjük, akkor időszakos ellenőrző felülvizsgálat, - már a Munkavédelmi Törvény és a 10/2016 NGM r. szerint is kötelező a szintkülönbség kiegyenlítő rámpákon, valamint üzembe helyezésük is szükséges.

Törvényi háttér, jogszabályi háttér szükséges vizsgálatok tekintetében (Szintkülönbségkiegyenlítő, Rámpakiegyenlítő) több irányból, összefoglalva:

1) max. 5 évenkénti kötelező Időszakos biztonsági felülvizsgálat, illetve időszakos ellenőrző felülvizsgálat tekintetében:

Mvt 23. § (1) - (Ha veszélyes gépnek tekintjük);

10/2016 NGM rendelet 18. § (1) - (Ha nem veszélyes munkaeszköznek tekintjük)

2) Fővizsgálat, Szerkezeti és 5 évenkénti időszakos biztonsági felülvizsgálat Rámpakiegyenlítő, Szintkülönbségkiegyenlítő tekintetében

Részlet a 47/1999 GM rendeletből - Emelőgép Biztonsági Szabályzat

III. Fejezet EMELŐBERENDEZÉSEK

1. Hatály Jelen fejezet hatálya azokra a gépi hajtású emelőberendezésekre terjed ki, amelyek a terhet függőlegesen, a két véghelyzet között és egy meghatározott vonal mentén mozgatják (a továbbiakban: emelőberendezések).

2.19. Szintkülönbség kiegyenlítő másnéven rámpakiegyenlítő!

Viszonylag kis szintkülönbségeket állítható lejtő segítségével áthidaló gépi szerkezet, amelynek járófelületén közlekedés lehetséges.