Emelőgép,földmunkagép,útépítőgép

Emelőgép, földmunkagép, útépítőgép, munkavédelem,időszakos vizsgálat Budapest,Országos

Emelőgép, emelőszerkezetes jármű, daru, emelőhátfal, műszaki vizsga alapját képező jegyzőkönyv!

Emelőgép ügyintézés, fővizsgálatok.
Szerkezeti vizsgálatok.
Emelőgép szakértő helyszíni vizsgálat, hiteles jegyzőkönyvvel.
Biztonságtechnikai, biztonsági felülvizsgálatok.
Daru, targonca, emelő, csörlő, földmunkagép, útépítőgép profi átvizsgálása.
Földmunkagép, útépítőgép kötelező, munkavédelmi felülvizsgálatát Mérnöki Kamaránál regisztrált földmunkagépek-és útépítőgépek szakértő végzi.
Gépkönyvek pótlásában segítség.
Emelőgép ügyintézés, korrekt árak.

Emelőgép időszakos vizsgálatának és 5 évenként esedékes biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégzése és dokumentálása rendkívüli fontosságú. Emelőgép, daru, targonca, elektromos emelő csörlő, emelőhátfal, csápos emelő, különféle veszélyes berendezések működtetése folyamán az üzemeltető felelőssége, a munkavédelem, munkabiztonság, a technológiai és a műszaki üzembiztonsági követelmények megteremtése, az időszakos felülvizsgálatok figyelemmel kísérése, mivel a munkavégzés során használt emelő-, és munkaeszközök idővel kopnak, használati tulajdonságaik, biztonsági berendezéseik megváltoznak, így üzemeltetésük egyre több veszélyt rejt magában. Nagyon fontos, hogy az adott daru, munkagép, munkaeszköz, építőipari emelő, kosaras emelő, autóra szerelt daru, emelővillás targonca, kézi működtetésű emelő, mozgó munkaállvány, ollós emelőasztal, garázsipari emelő, földmunkagép üzembiztos, jó műszaki állapotban legyen, amely, nem választható külön, a biztonságos, munkavégzésre alkalmas állapottól, ezért szükséges, az időszakos emelő vizsgálatokat, a cégek, vállalatok, alapvető biztonsági tevékenységei közt szerepeltetni, hiszen ennek segítségével vagyunk képesek feltárni, és időben jelezni az üzemeltetők felé, a munkagépek, munkaeszközök állapotában, használatuk folyamán bekövetkezett azon hibákat, amelyek csökkentik, és veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot. Az emelőgép szakértő által végzett, ún. munkavédelmi jellegű időszakos vizsgálatok, a munkavédelem szakterületén belül, a legösszetettebbnek számítanak. Ne feledje, az időszakos vizsgálatok elvégeztetése a vonatkozó szabványok, jogszabályok alapján, műszakilag elősegíti a gépek balesetmentes használhatóságát, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megvalósítását, és nem utolsó sorban, a jogszabályoknak való megfelelést. Jónéhány olyan biztonsági berendezés van egy-egy mai emelőgép, daru, földmunkagép, útépítőgép esetén, ami ellenőrzésének, kötelező időszakos biztonsági vizsgálatának elmulasztása, működésképtelenségének fel nem derítése miatt súlyos, esetleg halálos balesetek, komoly gépkárosodások előidézője lehet. A munkavédelmi időszakos biztonsági felülvizsgálat, emelőgép ügyintézés, a munkavédelmi előírásoknak való megfelelés, üzembe helyezés, a munkavédelem legingoványosabbnak tekinthető talaja, bízza hozzáértő szakemberre ennek elvégzését, ne kockáztasson. Óvja saját, és munkatársai egészségét, testi épségét, megfelelően leellenőrzött, megbízható munkaeszközökkel, és hozzáértő szakemberek alkalmazásával, cége munkavédelmi törvényeknek való megfelelésének megvalósításához.

Vizsgálatainkat magas szakmai színvonalon, korrekt árakon, helyszíni vizsgálat keretében, Budapest és országosan végezzük.

Daruk, emelők, targoncák, különböző munkagépek munkavédelmi jellegű gépvizsgálat, ügyintézés szakértelemmel, precízen, naprakészen! Ipari gép szakértővel, földmunkagépek-, és útépítőgépek szakértővel!

Daru, targonca, emelőgép ügyintézés, időszakos vizsgálat

Mi tulajdonképpen a biztonsági felülvizsgálat, és milyen időközönként kell elvégeztetni? Ki is pontosan az emelőgép szakértő? Ki is az emelőgép ügyintéző? Mi az a fővizsgálat, és a szerkezeti vizsgálat? Mi pontosan pl. egy targonca, vagy emelőgép, vagy daru esetén a meghatározó ezen időszakos vizsgálatok tekintetében? Mit jelent az üzemi csoportszám szerinti besorolás, üzemi jellemzők alapján, emelőgépek üzembe helyezéskor az üzembe helyezési jegyzőkönyvben érdemes-e megállapítani? Ki végezhet fővizsgálatot? Oldalunkon néhány hasznos információval biztosan tudunk segíteni, vagy elérhetőségeinken szívesen állunk rendelkezésre.

Daruk, különféle emelőberendezések, emelőszerkezetek, és emelőgépek vizsgálatára vonatkozóan, alábbi szolgáltatások elvégzését vállaljuk:

- időszakos emelőgép vizsgálatok:

- emelőgép szakértő által elvégzett emelőgép szerkezeti és fővizsgálat

- időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálat

- fővizsgálat 10-25%-os túlterheléssel, vagy névleges terheléssel végzett teherpróba keretében zajlik, szerkezeti vizsgálatot, szemrevételezéses, tapintásos, mérőeszközös és üresjárati (működési), biztonsági biztonságtechnikai felülvizsgálatot pedig, szemrevételezéses és működési ellenőrzés keretében végezzük, a vonatkozó előírások szerint. A helyszíni időszakos vizsgálatok alkalmával ellenőrizzük tulajdonképpen, hogy az emelő üzemeltethető-e rendeltetésszerűen, biztonságosan, megfelel-e a gépkönyv és a szabványok előírásainak, működőképes állapotban van-e. Továbbá vállaljuk emelőgépek, daruk, targoncák, stb. teljeskörű üzemeltetéséhez szükséges dokumentációk megfelelő elkészítését, vezetését,

- a fővizsgálat egyben szerkezeti vizsgálatnak is minősül,

- a járművek műszaki vizsgájakor szükséges bemutatni a különféle rájuk szerelt emelést végző emelőberendezések időszakos fővizsgálatáról készült jegyzőkönyvet, ami tulajdonképpen a vizsga feltétele. Ezt a feladatot mi elvégezzük, hiteles vizsgálati jegyzőkönyvet adunk ki, melyet minden műszaki vizsga hatóság elfogad.

Személyek emelésére szolgáló emelőgépek, mozgó munkaállvány, szerelőkosaras berendezés, járműemelő, autóemelő, csápos emelő, ollós emelő, minden típusú emelőgép, targonca, híddaru, bakdaru, csarnoki futódaru, autódaru, rakodódaru, emelőhátfal, személyemelő, villamos emelődob, mobil és helyhezkötött emelőasztalok, erdészeti farakodó daruk, futómacskák, elektromos targoncák, oszlopos forgódaruk, futómacska pályák, darurendszerek, magasemelésű targonca, autódaru, futódaru, járműdaru, emelő csörlő, elektromos láncos emelő, parkolóemelő, mozgó munkaállvány, építési személyemelő, teheremelő, ollós emelőasztal, önjáró kosaras személyemelő, stb.

Az esetleges (járműemelő) javításokat profi, 30 éves szervíztapasztalattal rendelkező céggel végezzük. Mindenféle daru, targonca vizsgálatát Mérnöki Kamara által elismert, regisztrált emelőgép szakértő végzi.

Földmunkagép, útépítő gép kötelező időszakos vizsgálata

Földmunkagépek esetén

Vállajuk:

(JCB, Caterpillar, rakodógépek, traktorok, markolók, homlokrakodók, kotró-rakodógépek, földgyaluk, gréderek, bobcat, földnyeső gépek, árokásó, földtoló gépek (dózerek), kotrógépek, csőfektető gépek, árokásó gépek, talaj- és szeméttörömörítő gépek, köteles kotrók, mindenféle földmunkagépek, mindenféle bányagépek, stb.)

Útépítőgépek esetén

Vállaljuk:

(mobil útépítőgépek, útmaró gépek, tömörítőgépek, burkolatterítő útépítő gép, aszfalt finisherek, beton finisherek, vibrohengerek, mindenféle úthenger, vibrolapok, stb.)

Kötelező időszakos biztonsági felülvizsgálata (5 éves), illetve emelőgép üzemmódban dolgozó földmunkagépek MSZ 9721-1 szerinti vizsgálata, valamint üzembehelyezés előtti munkavédelmi szempontú előzetes felmérés elkészítése.

Műszaki vizsgán is kérik ezen vizsgálatok meglétéről készült jegyzőkönyvet!

Mindenféle földmunkagép, útépítőgép kötelező munkavédelmi felülvizsgálatát Mérnöki Kamara által elismert földmunkagépek és útépítőgépek szakértő végzi.

Emelő, függesztő, teherfelvevő eszközök kötelező időszakos vizsgálata

135/2004. (XII. 16.) GKM rendelet, az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról,

I.3.2:
Az emelőgép üzemeltetője „...köteles az emelőgép üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni...”

I.3.6:
„...az e szabályzatban meghatározott feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörét átruházhatja a megfelelő műszaki képesítésű (emelőgép ügyintéző, emelőgép szakértő) személyre, vagy az erre szakosodott szervezetre”

Emelőeszközök időszakos vizsgálata:
(függesztőeszközök, láncfüggesztékek, sodronykötél függesztékek, lemezmegfogók, csőfogók, fogasléces emelők, kézi láncos emelők, műanyag alapú körkötelek, poliészterszálas hevederek, emelőmágnesek, lemezmegfogók, emelővillák, raklapemelő daruvillák, emelőgerendák, láncos emelők, karos láncos emelők, stb. emelőgép szakértő által végzett időszakos vizsgálata).