Emelőgép időszakos vizsgálata

Emelőgép időszakos vizsgálata országosan szakértővel

Emelőgép időszakos vizsgálata, és 5 évenként esedékes biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése rendkívüli fontosságú. (Emelőhátfalak, daruk, targoncák, emelőkosarak, csápos autó emelők, csörlők, villamos emelődob, stb.)

Emelőgépek időszakos vizsgálata esetén az alábbi szakértői szolgáltatásokat nyújtjuk országosan:

- Üzemi csoportszám szerinti besorolás megállapítása,
- Üzemeltetési dokumentációk naprakész vezetése, emeléstechnikai szaktanácsadás,
- Hiányzó gépkönyvek, emelőgépes dokumentációk pótlásában közreműködünk,
- Vizsgálati terv készítése, helyszíni vizsgálatok elvégzése,
- Teherfelvevőeszközök időszakos vizsgálata, bevizsgálás közvetlenül a helyszínen nagyobb mennyiség esetén (mobil vizsgáló próbapaddal),
- Egyedi és szerződéses szakértő szolgáltatások,
- Emelőeszközök nyilvántartása, emelőeszköz, emelőgép vizsgálat aktualitásának figyelése,
- Emelőgép ügyintéző szolgáltatás végzése,
- Hiteles vizsgálati jegyzőkönyv,
- Szakmai tanácsadás a helyszínen a felhasználóknak,
- Teherfelvevőeszközök időszakos vizsgálata, bevizsgálás közvetlenül a helyszínen nagyobb mennyiség esetén (mobil függeszték vizsgáló húzó próbapaddal),
- Hiteles vizsgálati jegyzőkönyv,
- Helyszíni szakmai tanácsadás a felhasználóknak,
- Emelőgépek, emelőszerkezetek, munkavédelmi üzembe helyezés szakértővel, kedvező vizsgálati ár, vizsgálat árak,

Emelőgép fővizsgálat, és szerkezeti vizsgálat

Ellenőrizzük, hogy az emelőgép üzemeltethető-e rendeltetésszerűen és biztonságosan, megfelel-e a használati utasítás és a rá vonatkozó szabványok előírásainak. A vonatkozó szabványok szerint (MSZ 9721 szabvány-sorozat), és a 47/1999 GM rendelet, Emelőgép Biztonsági Szabályzat szerint végezzük, alapvetően a biztonság szempontjából fontos tulajdonságok, részek ellenőrzésére kiterjedően.

Például: – targonca szerkezeti elemeken sérülés, kopás, maradó alakváltozás, egyéb rendellenesség feltárása, a biztonsági berendezések, fékek, fékbetétek, kuplung, vészkapcsoló, stb. működő képességének megállapítására, a vizsgált targoncák és biztonsági berendezési megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak (használt gépeknél a konstrukció keletkezésekor jellemző előírásokat is figyelembe véve), védettsége megfelelő-e a használat közben veszélyt jelentő okok ellen. A szemrevételezéses, tapintásos, mérőeszközös és mérőműszeres, működési (terheléses, üresjárati) vizsgálatot az emelőgépek vonatkozó szabványok szerint alkalmazzuk.

A fővizsgálat egyben szerkezeti vizsgálatnak is tekintendő, a biztonsági (biztonságtechnikai) vizsgálat, nem egyenértékű sem a szerkezeti, sem a fővizsgálattal, de egyidőben elvégezhetőek, de amennyiben így tesz valaki, akkor külön-külön kell az egyes vizsgálatokra vonatkozó megállapításokat megtenni, még ha egy jegyzőkönyvben rögzítik is ezeket.

Időszakos biztonsági felülvizsgálat

Szemrevételezéses és működési vizsgálatot végzünk. Kötelezően legalább 5 évenként, vagy targonca, gép és daru környezetének (Pl.: kiszolgált technológia) megváltozásakor, kivétel ez alól, amikor a gyártó ennél rövidebb időszakot ír elő. Ez a vizsgálat tartalmazza szükség esetén, (a targonca dokumentáció alapján) az eredeti konstrukcióhoz képest végzett változtatások biztonságtechnikai értékelését, valamint a gépek és vizsgálataik dokumentálásának áttekintését, továbbá a konstrukciónak az üzemeltetési móddal való összevetését. Gyakorlatilag az emelőgép gépészeti és biztonsági berendezéseinek a vizsgálat időpontjában érvényben levő előírásoknak való megfelelőségét, a gyártó által előírt környezeti jellemzők azonosak-e, amiben alkalmazzák az adott emelőgépet, eredeti funkcióját megtartva, átalakítás nélkül üzemel-e, illetve az időszakos biztonsági felülvizsgálat során, például targonca, daru, különféle emelők esetén, korszerűsítésének szükségességére is kitérhet a szakértő, amennyiben költséghatékonyan, és biztonságot fokozóan szükségesnek ítéli. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vizsgálatot végzőnek aláírásával kell hitelesítenie. Minden esetben az elvégzett vizsgálatok megállapításairól jegyzőkönyvet állít ki a vizsgálatot végző, melyet például a targonca üzemviteli dokumentációjának mellékleteként kell csatolni.

Minden vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteti. Ha a biztonsági vizsgálatot fő- vagy szerkezeti vizsgálattal együtt végzik, akkor annak eredményét vagy külön jegyzőkönyvben, vagy a jegyzőkönyvön belül külön fejezetben kell ismertetni. A vizsgálatok elvégzését targonca esetén, kísérődokumentációjában kell igazolni, utalva a vizsgálatról készült jegyzőkönyv, mérési napló esetleg egyéb dokumentum azonosító jelzetére. A vizsgálatok megállapításait és eredményét a targonca kísérődokumentációjának mellékleteként meg kell őrizni. Kísérő dokumentáció jelenleg Üzemviteli dokumentáció. A fő- és a szerkezeti vizsgálatot a lent található táblázat szerinti időközönként kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek, míg a biztonságtechnikai vizsgálatot legalább 5 évenként, vagy a targonca környezetének megváltozásakor (pl. a kiszolgált technológia megváltozásakor) kell elvégeztetni. A működési idő sok esetben nem mérhető, ilyenkor a naptári időköz dönt általában.

Mi is az üzemi csoportszám besorolás üzemi jellemzők alapján, munkavédelmi üzembe helyezési eljárás jegyzőkönyvben lényeges?

A vizsgálatok gyakoriságának az emelőgépek vizsgálati üzemi csoportszáma határozza meg. Az időszakos vizsgálati csoportszámot a napi átlagos használati idő és a terhelés fokozatának függvényében kell maghatározni, az üzembe helyezési jegyzőkönyvben. Az embert, veszélyes terhet, vagy terhet veszélyes terület felett, veszélyes területen, vagy környezetben mozgató emelőgép időszakos vizsgálati csoportszámát az üzemeltető, csakis írásban megindokolva, az MSZ 9750:2009 szabvány aktuális kiadása szerint meghatározott értéktől eltérően, kisebb csoportszámban is megállapíthatja, ennek feltétele az általa elkészített kockázatelemzés felülvizsgálata. A hűtőházakban, kiépítetlen rosszminőségű úton, rakodókon (rámpákon) és meredek emelkedőkön üzemelő pl. targoncákat a terheléstől függetlenül, a maximális terhelésfokozatba kell sorolni az üzemi jellemzők alapján, az üzemi csoportszám megállapításakor. A folyékony, vagy izzó fémet, veszélyes anyagot szállító targonca esetén viszont, mindenképp 5-ös üzemi csoportszámot kell választani. Jelenleg a közúton is közlekedő és a 8 évnél idősebb targonca üzemi csoprtszámát nem kötelező már rég 4 -esbe sorolni, csak célszerű, amennyiben úgy ítéli az Üzemeltető.

Mint a táblázatból is látható, minden fővizsgálatot, 2 db szerkezeti vizsgálat követ. Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatkor, melyet legalább 5 évenként, vagy az targonca, emelő környezetének (Pl.: kiszolgált technológia) megváltozásakor végez az emelőgép szakértő.

Üzemi csoportszám Szerkezeti vizsgálatok időköze Fővizsgálatok időköze
1 1800 üzemóra, vagy 8 hónap 4800 üzemóra, vagy 24 hónap
2 1400 üzemóra, vagy 7 hónap 4200 üzemóra, vagy 21 hónap
3 1200 üzemóra, vagy 6 hónap 3600 üzemóra, vagy 18 hónap
4 800 üzemóra, vagy 4 hónap 2400 üzemóra, vagy 12 hónap
5 400 üzemóra, vagy 3 hónap 1200 üzemóra, vagy 9 hónap