Földmunkagépek,építőipari gépek,JCB munkagépek,Caterpillar,homlokrakodók,árokásó,rakodó,lánctalpas markoló,gréder,döngölő béka,munkavédelem,időszakos biztonsági vizsgálat,traktor,bányagép,szakértelemmel,profi szakértővel,korrekt árakon,Budapesten és országosan!! Mindenféle típusú köteles és hidraulikus gumikerekes kotrógépek,kötelező időszakos biztonsági vizsgálat.

Földmunkagép, homlokrakodó, kotrógép, rakodógép, árokásó, bobcat, markoló, gréder, dózer, építőipari gép, szakértő

Földmunkagépekkel kapcsolatosan az alábbi márka független munkavédelmi szakértői szolgáltatások elvégzését vállaljuk

- munkavédelmi földmunkagép, építőipari gép üzembe helyezés, 5 éves földmunkagép biztonsági felülvizsgálatok,
- emelőgép üzemmódban is dolgozó földmunkagépek vizsgálata MSZ 9721-1, és egyéb előírások szerint (pl. különféle gumikerekes kotrógépek, lánctalpas kotrógépek, bobcat markoló, kotró-rakodógépek, különféle építőpari gépek, amelyek közt több is van, ami alkalmas erre.)
- földmunkagép, építő gép üzemeltetési dokumentációk vezetése,
- munkagépek, építőpari gépek, hiányzó gépkönyvének pótlásában, beszerzésében közreműködünk,
- szükség esetén egyedi vizsgálatokat is végzünk, szakvéleményt készítünk, gépmeghibásodások (pl. gumikerekes kotrógép, lánctalpas kotrógép, lánctalpas markoló, kotró-rakodó, árokásó földmunkagép, bobcat, gréder, döngölő béka, építőipari gép, stb. esetén) okainak megállapítása céljából,


Földmunkagép típusok:

(mindenféle építőipari gép, JCB teleszkópos rakodógépek, KOMATSU kombinált kotró-rakodó markoló, vagy kotrógép, kombinált rakodó JCB munkagép, CATERPILLAR teleszkópos rakodó, kombinált munkagép, HANOMAG kombinált rakodó, VOLVO rakodógép földmunkagép, Volvo kotrógép, Bobcat, mini bobcat, Caterpillar kombinált kotró-rakodógépek, földgyaluk, markolók, gréderek, földnyeső, földtoló gépek (dózerek), szeméttömörítő gép, mindenféle markoló, dózer, gréder, kotró-rakodógépek, kombinált rakodó földmunkagép, hidraulikus kotrógépek, billenőkocsik dömperek, LIEBHERR kombinált kotró-rakodó földmunkagép, Komatsu kotrógép, lánctalpas kotrógépek, dózer, árokásó, markoló földmunkagép, talaj- és szeméttörömörítő munkagép, döngölő béka, köteles kotrók, speciális bányagépek, építőpari gépek, Hanomag dózer, bobcat mini homlokrakodó munkagép, boobcat mini markoló gép, gumikerekes kotró építő gép, mindenféle rakodógépek, JCB markoló földmunkagép, JCB teleszkópos rakodó építő gép, lánctalpas dózer, gumikerekes gréder, gumikerekes forgórakodó, mindenféle árokásó és markoló gép, márka független építőpari gép vizsgálat, mindenféle teleszkópos rakodó, stb.)Földmunkagépek esetén, ha vizsgával rendelkezik, akkor is el kell végezni a max. 5 évenkénti időszakos biztonsági felülvizsgálatát, és munkavédelmi szempontból üzembe is kell helyezni, erről érvényes jegyzőkönyvvel is kell rendelkeznie, mivel a hatályos Munkavédelmi Törvény alapján veszélyes munkaeszköz -lásd oldalt és lejjebb, (megjegyzem, ha nem veszélyes munkaeszköz, akkor is az 5 évenkénti ellenőrző biztonsági felülvizsgálata kötelező (lásd. 10/2016 NGM rendeletet 18. § (2): nem veszélyes munkaeszközre). Nagyon fontos megjegyezni, ha mindezeken felül, még alkalmas az adott munkagép, emelőgép üzemmódban való használatra akkor, mint emelőgépet is vizsgáltatni szükséges szakértővel, időszakos fő- és szerkezeti vizsgálatok keretében is, max. 5 évenkénti biztonsági felülvizsgálat tekintetében pedig látható mindenképp, ismétlődően meghatározott időszakonként! A törvényi alapokat, oldalt szó szerint olvashatja. A következő az összefüggés: földmunkagép, rakodógép, teleszkópos rakodó, homlokrakodó, dózer, gréder, mind veszélyes munkaeszköznek minősül a munkavédelmi törvény alapján. Egyrészt, mert pl. a rakodógép az Mvt. 21. § (2) alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékében megnevezve szerepel, a többi munkagép, ami ebben a listában nem szerepel, másrészt amennyiben ráillik az Mvt. 87. § 11.pontja: Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve, továbbá elsősorban azok a munkaeszközök amit a jogszabály veszélyesnek minősít lásd oldalt, a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök (pl.: a rendszámos munkaeszközök ilyenek, mivel rájuk a 6/1990 KÖHÉM rendelet, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 5/1990 KÖHÉM rendelet vonatkozik, és amennyiben bármilyen földmunkagép forgalomtól el nem zárt közúton, vagy a közúti forgalomban, akárcsak ideiglenesen is részt vesz, akkor ő szintén ilyen), valamint amit ezen felül a munkáltató veszélyesnek tart. Tehát összegezve, amennyiben egy munkagép veszélyes munkaeszköznek minősül, akkor mind a munkavédelmi szempontú üzembe helyezése (lásd Mvt. 21. oldalt és Mvt. 87.) mind, pedig az 5 évenkénti szakértő által végzett biztonsági vizsgálata kötelező (lsd. oldalt Mvt.23.§ (1) ), ha nem veszélyes munkaeszköznek, akkor meg a 10/2016 NGM rendelet 18(2) alapján kötelező max. 5 évente ellenőrző biztonsági felülvizsgálat alá vonni.

Ha ez nem győz meg valakit, akkor még más irányból tekintve a munkavédelmi, törvényi magyarázata a földmunkagépek veszélyes gépek közé sorolásának:

- Egyrészt mert rájuk illik a veszélyes gép fogalma,

- Mvt. 21. § (2) alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékében megnevezve szerepel a Rakodó gépek alcsoport, amit sokan, nem megfelelően értékelve, csak a homlokrakodók alcsoportjának vélnek tévesen, hiszen:

- Rakodógépek (gépkatalógus, és lásd A nemzeti fejlesztési miniszter 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelete a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl:

19 Egyéb magajáró gépek
191 Magajáró rakodók, markolók 1911 Homlokrakodók
1912 Forgórakodók
1913 Teleszkópos rakodók
1914 Targoncák, tereptargoncák
1919 Egyéb rakodók (rakodógépek)

Mindezeken túl, a mezőgazdasági gépek közül, mint veszélyes gépet (Munkavédelmi törvény, Mvt.23.§ (1) bekezdés szerint) időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni:

- a mezőgazdasági és erdészeti traktorok is, (11 Traktorok gépcsoport (Ezt sokan nem tudják, de egy baleset során ez rendkívüli fontosságú lehet!)

Könnyen belátható, hogy a rendszámhoz szükséges vizsgáztatás a 6/1990 KÖHÉM rendelet alapján történik, ami a közúti járművek forgalomba helyezésnek, és forgalomban tartásának követelményei alapján van elvégezve, de ahhoz, hogy, mint MUNKAESZKÖZ, egy FÖLDMUNKAGÉP dolgozhasson bárhol, a Munkavédelmi Törvényben foglaltak szerint is meg kell tekintenie, erre jogosult szakértőnek. Tevékenységünket az egész ország területére kiterjedően végezzük, minden általunk végzett tevékenységről jegyzőkönyv készül, melyet a földmunkagép, építőipari gép (JCB, Caterpillar, stb.) kísérődokumentációjához csatolunk. Megbízható, minőségi munkát nyújtunk, kedvező árakon. Segítünk megfelelni az érvényes munkavédelem általi előírásoknak, így megfelelően ellenőrzött, biztonságos, munkavégzésre alkalmas eszközt, építő ipari gépet bocsájthat munkatársai rendelkezésére, valamint egy esetleges munkavédelmi ellenőrzés alkalmával, annak elmarasztaló következményeitől is mentesülhet. Földmunkagép (bobcat, (JCB, Caterpillar, stb.), árokásó, traktor, kotró-rakodógép, hagyományos és teleszkópos homlokrakodó, gumikerekes, lánctalpas kotrógép, markoló, dózerek, gréderek, döngölő béka, márkafüggetlen  építőipari gép, egyéb különleges rakodó, stb.).

Még egy nagyon fontos dolgot érdemes megfontolni....a jelenleg hatályos Munkavédelmi Törvény alapján (honlapunk kezdőlapján kiemelve látható Mvt 82.), a munkagép biztonsági vizsgálatának és munkavédelmi szempontú üzembehelyezésének elmulasztása, kimeríti a munkavállaló közvetlen veszélyeztetésének fogalmát, és 50.000 - 10.000.000 Ft-ig terjedő bírsággal súlytható, emellett, ha a munkagép közvetlen veszélyeztette egy munkavállaló életét, vagy testi épségét, azaz, halálos, vagy csonkolásos jellegű balesetet okoz például, és nincs meg az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyve a munkagépnek, akkor a bírságok akár 10-szeres szorzóról indulnak hibánként, nemszólva arról, hogy ilyenkor mindig elő kell állítani, egy munkagép, rakodógép, gumikerekes, lánctapas kotrógép, homlokrakodógép, munkagép üzemeltetésért felelős személyt, aki felel mindezért!

Gondolja meg jól. Érdemes a tudatlanok, vagy vakmerő földmunkagép üzemeltetők közé tartozni?

NE FELEDJE, MUNKAVÉDELMI BÍRSÁG ÉS EGY ESETLEGES BALESET ELMARASZTALÓ KÖVETKEZMÉNYEI NÉLKÜL JOBB AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁNAK IS!

Vizsgálataink során figyelembe vett szabványok
MSZ EN 471-1
Földmunkagépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 474-2
Földmunkagépek. Biztonság. 2. rész: A földtoló gépek követelményei
MSZ EN 474-3
Földmunkagépek. Biztonság. 3. rész: A rakodógépek követelményei
MSZ EN 474-4
Földmunkagépek. Biztonság. 4. rész: A kotró-rakodó gépek követelményei
MSZ EN 474-5
Földmunkagépek. Biztonság. 5. rész: A hidraulikus kotrógépek követelményei
MSZ EN 474-6
Fölmunkagépek. Biztonság. 6. rész: A billenõkocsik követelményei -(dömperek)
MSZ EN 474-7
Földmunkagépek. Biztonság. 7. rész: A földnyesõgépek követelményei
MSZ EN 474-8
Földmunkagépek. Biztonság. 8. rész: A földgyaluk követelményei
MSZ EN 474-9
Földmunkagépek. Biztonság. 9. rész: A csõfektetõ gépek követelményei
MSZ EN 474-10
Földmunkagépek. Biztonság. 10. rész: Az árokásó gépek követelményei
MSZ EN 474-11
Földmunkagépek. Biztonság. 11. rész: A talaj- és szeméttömörítõk követelményei
MSZ EN 474-12
Földmunkagépek. Biztonság. 12. rész: A köteles kotrók követelményei

Földmunkagép, árokásó, kotró-rakodógép, kotrógép, bobcat, markoló, JCB, Cat homlokrakodó, építőipari gép kötelező időszakos vizsgálatainak jogszabályi háttere

Mvt.21. §(2) alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11.pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz!! (pl.:rendszámos munkaeszközök)

Mvt.23. § (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági vizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21.§(2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, (pl. földmunkagép, homlokrakodó..) továbbá azt a munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.

Vhr. 3.§(1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek 5 évenként kell elvégeznie,ha jogszabály, szabvány, vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

(2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és - ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte - annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

(3) Az Mvt. 23. § (1) bekezdése szerinti munkaeszközt a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot az (1) bekezdésben meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.

Minden földmunkagép, bobcat, stb. biztonsági vizsgálata, üzembe helyezése.
Mindenféle traktor, típustól függetlenül, homlokrakodó gép, kombinált kotró-rakodógép különféle típusai, bányagépek, árokásó gép, földmunkagép profi vizsgálata.
Korrekt árak, országos munkavégzés