Kotrógép, kombinált kotró-rakodógép,építőipari gép Vibrációs talajtömörítő földmunkagép kötelező biztonsági vizsgálat Teleszkópos rakodógép időszakos biztonsági vizsgálat Földmunkagép, homlokrakodó üzembehelyezés Bobcat időszakos kötelező vizsgálata Működés közben kitámasztott, változtatható kinyúlású, földmunkagépként is üzemeltethető targonca fővizsgálata, szerkezeti, biztonsági vizsgálata Lánctalpas mini homlokrakodó gép Mindenféle földmunkagép profi 5 évenkénti kötelező gépvizsgálat műszaki vizsgához, üzembehelyezés Kotrógépek, emelőgép üzemmódban is használt földmunkagép, gumikerekes kotrógép, munkagép Speciális bányadömper földmunkagép időszakos gépszakértés Kotró-rakodógép, árokásó gép felülvizsgálata, műszaki vizsgához is Speciális földmunkagépek időszakos vizsgálata Rakodógépek, teleszkópos rakodók munkavédelmi üzembehelyezése, gépvizsgálat, földmunkagép szakértővel Szeméttömörítő gép vizsga, üzembehelyezés Lánctalpas forgó kotrógép időszakos biztonsági vizsgálat Gumikerekes forgó kotrógép vizsga, üzembehelyezés Vibrációs talajtömörítő földmunkagépek kötelező munkavédelmi biztonsági vizsgálatai Kotró-rakodógép, markoló gép maximum 5 évenkénti kötelező munkavédelmi gépvizsgálata Mini rakodógép munkavédelmi üzembehelyezés és gépvizsgálat JCB kotró-rakodógép üzembehelyezés, kötelező időszakos biztonsági vizsgálat Rakodógép munkavédelmi üzembehelyezés, időszakos biztonsági vizsgálat Földgyalu, gréder időszakos vizsgálat, munkavédelmi üzembehelyezés Emelőgép, daru üzemmódban is működtetett mindenféle kotrógép, kotró-rakodógép, földmunkagép szakértő általi kötelező időszakos biztonsági vizsgálat Különféle kotrógépfajták, munkagépek kötelező biztonsági vizsgálata Mini, kompakt homlokrakodó földmunkagép üzembehelyezés Mindenféle földmunkagépek, dózerek, stb. üzembehelyezés, és kötelező munkavédelmi szakértői felülvizsgálat Bobcat, mini forgó kotrógépek Mini lánctalpas homlokrakodó munkavédelmi gépvizsgálat

Földmunkagépekkel kapcsolatosan az alábbi márka független

munkavédelmi szakértői szolgáltatások elvégzését vállaljuk

- munkavédelmi földmunkagép, építőipari gép üzembehelyezés, 5 éves biztonságtechnikai földmunkagép vizsgálatok,
- emelőgép üzemmódban is dolgozó földmunkagépek vizsgálata MSZ 9721-1, és egyéb előírások szerint (pl. különféle JCB gumikerekes kotrógépek, lánctalpas kotrógépek, bobcat, kotró-rakodógépek, különféle építőpari gépek, amelyek közt több is van, ami alkalmas erre.)
- földmunkagép, építőipari gép üzemeltetési dokumentációk naprakész vezetése,
-munkagépek, építőpari gépek, hiányzó gépkönyvének pótlásában, beszerzésében közreműködünk,
- szükség esetén egyedi vizsgálatokat is végzünk, és szakvéleményt készítünk, gépmeghibásodások (pl. gumikerekes kotrógép, lánctalpas kotrógép, markoló, kotró-rakodó gép, árokásó földmunkagép, bobcat, gréder, döngölő béka, építőipari gép, stb. esetén) okainak megállapítása céljából,

Földmunkagép típusok:

(mindenféle építőipari gép, teleszkópos rakodógépek, JCB kotrógép, KOMATSU kombinált kotró-rakodó markoló, vagy kotrógép, JCB kombinált kotró-rakodó munkagép, CATERPILLAR teleszkópos rakodó kombinált munkagép, HANOMAG kombinált rakodó, VOLVO rakodógép földmunkagép, Volvo kotrógép, Bobcat, mini bobcat, Caterpillar kotrógép, kombinált kotró-rakodógépek, földgyaluk, markolók, gréderek, földnyeső gépek, földtoló gépek (dózerek), szeméttömörítő gép, markoló kotró-rakodógépek, kombinált rakodó földmunkagépek, hidraulikus kotrógépek, billenőkocsik dömperek, LIEBHERR kombinált kotró-rakodó földmunkagép, Komatsu kotrógép, lánctalpas kotrógépek, dózer munkagép, árokásó gép, markoló földmunkagép, talaj- és szeméttörömörítő munkagép, döngölő béka, köteles kotrók, speciális bányagépek, építőpari gépek, Hanomag dózer, bobcat mini homlokrakodó munkagép, boobcat mini markoló gép, gumikerekes kotrógép, mindenféle rakodógépek, JCB markoló földmunkagép, JCB teleszkópos rakodó, lánctalpas dózer, gumikerekes gréder, gumikerekes forgórakodó, mindenféle árokásó gép és markoló gép, márka független építőpari gép vizsgálat, mindenféle teleszkópos rakodó, stb.)Földmunkagépek esetén, ha vizsgával rendelkezik, akkor is el kell végezni az időszakos biztonsági felülvizsgálatát, munkavédelmi szempontból üzembe is kell helyezni, és erről érvényes jegyzőkönyvvel is kell rendelkeznie az adott munka gépnek. Nagyon fontos megjegyezni, ha alkalmas az adott munkagép, emelőgép üzemmódban való használatra, akkor, mint emelőgépet is vizsgáltatni szükséges (időszakos fő- és szerkezeti vizsgálatok keretében is), ismétlődően meghatározott időszakonként! Példaként említhetőek a különféle járműre szerelt emelőeszközök, amiknek szintén, függetlenül a műszaki vizsgájának érvényességétől, ugyanúgy el kell végeztetni a szerkezeti vizsgálatát, fővizsgálatát, és biztonságtechnikai, vagy másnéven biztonsági vizsgálatát is. A törvényi alapokat, oldalt szó szerint olvashatja. A következő az összefüggés: földmunkagép, rakodógép, teleszkópos rakodó, homlokrakodó, kotrógép, dózer, gréder, mind veszélyes munkaeszköznek minősül a munkavédelmi törvény alapján. Egyrészt, mert pl. a rakodógép az Mvt. 21. § (2) alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékében megnevezve szerepel, a többi munkagép, ami ebben a listában nem szerepel, amennyiben ráillik az Mvt. 87. § 11. pontja: Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve, továbbá elsősorban azok a munkaeszközök amit a jogszabály veszélyesnek minősít lásd oldalt, a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök (a rendszámos munkaeszközök ilyenek, mivel rájuk a 6/1990 KÖHÉM rendelet, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 5/1990 KÖHÉM rendelet vonatkozik, és amennyiben bármilyen földmunkagép forgalomtól el nem zárt közúton, vagy a közúti forgalomban, akárcsak ideiglenesen is részt vesz, akkor ő szintén ilyen ), valamint amit ezen felül a munkáltató veszélyesnek tart. Tehát összegezve, amennyiben egy munkagép veszélyesnek minősül, akkor mind a munkavédelmi szempontú üzembehelyezése, mind, pedig az 5 évenkénti szakértő által végzett időszakos biztonsági vizsgálata kötelező (lsd. oldalt Mvt.23. § (1) ). Továbbhaladva a megkezdett jogszabályi alapokon, az 5/1990 KÖHÉM rendeletben § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Magyarország területén közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton (a továbbiakban együtt: közút) közlekedő gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, ezek pótkocsijaira, valamint segédmotoros kerékpárra (a továbbiakban együtt: jármű)....VII fejezet: Különleges felépítményű gépjárműre és mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint ezek különleges felépítményű pótkocsijára vonatkozó külön rendelkezések: (7) Az MR 111. és 112. §-ában a különleges felépítményű járműre meghatározott követelmények teljesítését a felépítmény fajtája szerinti szakirányú - külön jogszabály alapján e tevékenység ellátására jogosult - szakértő által hat hónapnál nem régebben kiállított szakvéleménnyel kell a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat (műszaki vizsga) során igazolni.
KÜLÖNLEGES FELÉPÍTMÉNYŰ JÁRMŰ FOGALMA AZ 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM
RENDELET SZERINT
20. § (2) Különleges felépítményű az olyan jármű, amelyre állandó jelleggel felszereltek:
a) darut vagy egyéb emelőberendezést, ide nem értve a külön jogszabály alapján kevésbé
veszélyes gépnek minősülő, 40 000 Nm billentőnyomatékot meg nem haladó, önrakodásra
szolgáló emelőberendezést,
....
c) olyan erőgépet, amely nem a jármű meghajtására szolgál,

Más irányból tekintve a munkavédelmi, törvényi magyarázata a földmunkagépek veszélyes gépek közé sorolásának:

- Egyrészt mert rájuk illik a veszélyes gép fogalma,

- Mvt. 21. § (2) alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzékében megnevezve szerepel a Rakodó gépek alcsoport, amit sokan, nem megfelelően értékelve, csak a homlokrakodók alcsoportjának vélnek tévesen, hiszen:

- rakodógépek (gépkatalógus, és A nemzeti fejlesztési miniszter 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelete a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl :

19 Egyéb magajáró gépek
191 Magajáró rakodók

1911 Homlokrakodók
1912 Forgórakodók
1913 Teleszkópos rakodók
1914 Targoncák, tereptargoncák
1919 Egyéb rakodók (rakodógépek)

A mezőgazdasági gépek közül, mint veszélyes gépet (Munkavédelmi törvény, Mvt.23.§ (1) bekezdés szerint) időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni:

- a mezőgazdasági és erdészeti traktorokat is, (11 Traktorok gépcsoport (Ezt sokan nem tudják, de egy baleset során ez rendkívüli fontosságú lehet!)

11 Traktorok
111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok
1111 Kerekes traktorok
1112 Lánctalpas traktorok
1113 Gumihevederes traktorok
112 Különleges traktorok
1121 Eszközhordozók
1122 Hidastraktorok
1123 Kommunális és többcélú traktorok
1129 Egyéb különleges traktorok

Ez a magyarázata annak, hogy az időszakos műszaki vizsgáztatáskor is elkéri az illetékes hatóság a szakértői vizsgálatról készült jegyzőkönyveket, sőt addig a jármű, (amibe mint látható, a lassú jármű: pl. földmunkagép, rakodógép, homlokrakodó, kotrógép is beletartozik) műszaki vizsgáztatását meg sem kezdhetik.

A fentebb leírtakból is látható, hogy a földmunkagépek, mind a munkavédelmi törvény alapján, mind pedig 6/1990 KÖHÉM rendelet, és a végrehajtásáról szóló 5/1990 KÖHÉM rendelet (ezen jogszabályok alapján történik a műszaki vizsgáztatás) alapján is kötelezően szakértői vizsgálathoz kötődik.

Könnyen belátható, hogy a rendszámhoz szükséges vizsgálatok a 6/1990 KÖHÉM rendelet alapján történnek, ami a közúti járművek forgalomba helyezésnek, és forgalomban tartásának követelményei alapján történik, de ahhoz, hogy, mint munkaeszköz, egy földmunkagép dolgozhasson bárhol, a munkavédelmi törvényben foglaltak szerint is meg kell vizsgálni, erre jogosult szakértőnek biztonsági szempontból. Tevékenységünket az egész ország területére kiterjedően végezzük, minden általunk végzett vizsgálatról jegyzőkönyv készül, melyet a földmunkagép, építőipari gép kísérődokumentációjához csatolunk. Megbízható, minőségi munkát nyújtunk, kedvező árakon. Segítünk megfelelni az érvényes munkavédelem általi előírásoknak, így megfelelően ellenőrzött, biztonságos, munkavégzésre alkalmas eszközt, építő ipari gépet bocsájthat munkatársai rendelkezésére, valamint egy esetleges munkavédelmi ellenőrzés alkalmával, annak elmarasztaló következményeitől is mentesülhet. Cégünk által végzett vizsgálatokról folyamatos nyilvántartást vezetünk, és amennyiben Ön ügyfelünk, akkor Önnek nem kell emlékeznie mikor esedékes a következő vizsgálat, előre egyeztetett időpontban automatikusan megjelenünk és elvégezzük a szükséges vizsgálatokat. Földmunkagép (bobcat, kotrógép, árokásó gép, traktor, kotró-rakodógép, hagyományos és teleszkópos homlokrakodó, lánctalpas kotrógép, gumikerekes kotrógép, lánctalpas kotrógép, markoló, dózerek, gréderek, döngölő béka, márkafüggetlen  építőipari gép, egyéb különleges rakodó, stb.).

Még egy nagyon fontos dolgot érdemes megfontolni....a jelenleg hatályos munkavédelmi törvény alapján (honlapunk kezdőlapján kiemelve látható Mvt 82.), a munkagép biztonsági vizsgálatának és munkavédelmi szempontú üzembehelyezésének elmulasztása, kimeríti a munkavállaló közvetlen veszélyeztetésének fogalmát, és 50.000 - 10.000.000 Ft-ig terjedő bírsággal súlytható, emellett, ha a munkagép közvetlen veszélyeztette egy munkavállaló életét, vagy testi épségét, azaz, halálos, vagy csonkolásos jellegű balesetet okoz például, és nincs felülvizsgálva, akkor a bírságok 10-szeres szorzóról indulnak hibánként, nemszólva arról, hogy ilyenkor mindig elő kell állítani, egy munkagép, rakodógép, kotrógép, homlokrakodógép, munkagép üzemeltetésért felelős személyt, aki felel mindezért. Gondolja meg jól. Érdemes a tudatlanok, vagy vakmerő földmunkagép üzemeltetők közé tartozni?

NE FELEDJE, MUNKAVÉDELMI BÍRSÁG ÉS EGY ESETLEGES BALESET ELMARASZTALÓ KÖVETKEZMÉNYEI NÉLKÜL JOBB AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁNAK IS!

Vizsgálataink során figyelembe vett szabványok
MSZ EN 471-1
Földmunkagépek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 474-2
Földmunkagépek. Biztonság. 2. rész: A földtoló gépek követelményei
MSZ EN 474-3
Földmunkagépek. Biztonság. 3. rész: A rakodógépek követelményei
MSZ EN 474-4
Földmunkagépek. Biztonság. 4. rész: A kotró-rakodó gépek követelményei
MSZ EN 474-5
Földmunkagépek. Biztonság. 5. rész: A hidraulikus kotrógépek követelményei
MSZ EN 474-6
Fölmunkagépek. Biztonság. 6. rész: A billenõkocsik követelményei -(dömperek)
MSZ EN 474-7
Földmunkagépek. Biztonság. 7. rész: A földnyesõgépek követelményei
MSZ EN 474-8
Földmunkagépek. Biztonság. 8. rész: A földgyaluk követelményei
MSZ EN 474-9
Földmunkagépek. Biztonság. 9. rész: A csõfektetõ gépek követelményei
MSZ EN 474-10
Földmunkagépek. Biztonság. 10. rész: Az árokásó gépek követelményei
MSZ EN 474-11
Földmunkagépek. Biztonság. 11. rész: A talaj- és szeméttömörítõk követelményei
MSZ EN 474-12
Földmunkagépek. Biztonság. 12. rész: A köteles kotrók követelményei