Aszfalt útépítőgép, úthengerek, aszfalt tömörítő gép, építő gép, munkavédelmi gépvizsgálata, időszakos biztonsági vizsgálata szakértelemmel, korrekt árakon, megbízhatóan, Budapesten és országosan, regisztrált szakértővel!

Úthenger, tömörítő, építő gép, úthengerek, aszfalt útépítő gép szakértője.

Útépítő gépekkel kapcsolatosan az alábbi szolgáltatások elvégzését vállaljuk

- munkavédelmi üzembe helyezés, 5 éves biztonságtechnikai vizsgálatok,(aszfalt, úthenger, vibrolap, építő gép, stb.)
- üzemeltetési dokumentációk naprakész vezetése,
- emelőgépek hiányzó gépkönyvének pótlásában, beszerzésében közreműködünk,
- szükség esetén egyedi vizsgálatokat is végzünk, és szakvéleményt készítünk, gépmeghibásodások okainak megállapítása céljából

Útépítő gépek

(talajstabilizáló gépek, Bomag úthenger, aszfalt építő gép, vibrolap, útmaró gépek, tömörítő gépek, hézagvágók, burkolatterítő gépek, aszfalt finisherek, beton finisherek, mobil útépítő gépek, vibrohengerek, úthengerek, vibrolapok, vibrációs döngölők, döngölő békák, aszfaltmaró, aszfaltvágó gépek, különféle tömörítő eszközök, mindenféle úthenger, aszfalt gép, Budapest és országos, szakértővel.

Aszfalt útépítő aszfalt gépek esetén kötelező elvégezni az időszakos 5 éves biztonsági felülvizsgálatát, és erről érvényes jegyzőkönyvvel is kell rendelkeznie az adott aszfalt út készítéséhez használt munkagépnek, munkaeszköznek. Ezek a munkaeszközök többnyire a munkavédelem által veszélyes gépek közé sorolhatóak, mert rájuk illik az Mvt 87. § 11-ben meghatározott fogalom: Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve. Ugyan nem szerepelnek a munkavédelmi törvény mellékletét képező, ún. veszélyes gépek listáján, (mint ahogy megjegyzem, nem is minden veszélyes gép szerepel ebben, mivel fizikai képtelenség felsorolni az összeset, ezért is létezik ez a fogalom meghatározva, minden ott nem szereplő munkaeszköz megítélésére.) ezért veszélyes munkaeszköznek minősülnek a fentiek miatt nyilvánvalóan. Tevékenységünket az egész ország területére kiterjedően végezzük, minden általunk végzett vizsgálatról jegyzőkönyv készül, melyet az adott munkagép (Pl. úthenger, aszfaltfinisher, döngölő béka, stb.), kísérődokumentációjához csatolunk. Megbízható, minőségi munkát nyújtunk, kedvező árakon. Segítünk megfelelni az érvényes előírásoknak, így megfelelően ellenőrzött, biztonságos, munkavégzésre alkalmas eszközt bocsájthat munkatársai rendelkezésére, valamint egy esetleges munkavédelmi ellenőrzés alkalmával, annak elmarasztaló következményeitől is mentesülhet. Cégünk által végzett vizsgálatokról folyamatos nyilvántartást vezetünk, és amennyiben Ön szerződött ügyfelünk, akkor Önnek nem kell emlékeznie mikor esedékes a következő vizsgálat, előre egyeztetett időpontban automatikusan megjelenünk és elvégezzük a szükséges soron következő vizsgálatokat.

Vizsgálataink során figyelembe vett szabványok

MSZ EN 500-1: Mobil útépítő gépek. Biztonság. 1. rész: Közös követelmények
MSZ EN 500-2: Mobil útépítő gépek. Biztonság. 2. rész: Útmaró gépek egyedi követelményei.
MSZ EN 500-3: Mobil útépítő gépek. Biztonság. 3. rész: Talajstabilizáló gépek egyedi követelményei.
MSZ EN 500-4: Mobil útépítő gépek. Biztonság. 4. rész: Tömörítőgépek egyedi követelményei
MSZ EN 500-5: Mobil útépítő gépek. Biztonság. 5. rész: Hézagvágók egyedi követelményei
MSZ EN 500-6: Mobil útépítő gépek. Biztonság. 6. rész: Burkolatterítő gépek egyedi követelményei

Aszfalt útépítő gépek kötelező időszakos felülvizsgálatainak jogszabályi háttere

Mvt.23. § (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.

Vhr. 3. § (1) Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek 5 évenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

(2) A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és - ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte - annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

(3) Az Mvt. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot az (1) bekezdésben meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.